Thủ tục thu hồi đất thực hiện dự án hiện nay ở nước ta như thế nào?

Hiện nay nhiều người dân vẫn chưa nắm được thủ tục thu hồi đất thực hiện dự án của nhà nước. Sự thiếu hiểu biết kiến thức pháp lý chính là ngọn nguồn dẫn tới các mâu thuẫn khi thu hồi đất. Trong bài viết sau, các chuyên gia tư vấn luật Đất đai của ứng dụng Askany sẽ giải thích đầy đủ và chi tiết thủ tục này cho người dân. Askany là một ứng dụng giúp book lịch tư vấn với luật sư tư vấn rất dễ dàng và tiện lợi.

Điều kiện để thu hồi đất thực hiện dự án

Các trường hợp thu hồi đất để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, cụ thể là việc thu hồi đất để thực hiện các dự án được Hội đồng nhân dân thành phố phê chuẩn, sẽ bao gồm những trường hợp dưới đây:

  • Dự án xây dựng các công trình sự nghiệp công cấp địa phương (theo quy định tại Điểm a Khoản 3 của Điều 62 Luật Đất đai).
  • Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật địa phương (theo quy định tại Điểm b Khoản 3 của Điều 62 Luật Đất đai). Loại dự án này cần đồng thời xác định vị trí và diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận để sử dụng trong quy trình đấu giá quyền sử dụng đất cho mục đích xây dựng các công trình nhà ở, thương mại, dịch vụ sản xuất và kinh doanh (theo quy định tại Điểm d Khoản 4 của Điều 39 luật đất đai nhà ở).
  • Dự án tái định cư và nhà ở xã hội (theo quy định tại Điểm c Khoản 3 của Điều 62 Luật Đất đai).
  • Dự án xây dựng và cải tạo khu đô thị và khu dân cư nông thôn (theo quy định tại Điểm d Khoản 3 của Điều 62 Luật Đất đai). Dự án loại này cũng cần đồng thời xác định vị trí và diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận để sử dụng trong quy trình đấu giá quyền sử dụng đất cho mục đích xây dựng các công trình nhà ở, thương mại, dịch vụ sản xuất và kinh doanh (theo quy định tại Điểm d Khoản 4 của Điều 39 Luật Đất đai).

Thủ tục thu hồi đất thực hiện dự án

Bước 1: Xác định quyết định thu hồi đất và chuẩn bị thông tin địa chính của phần đất đó.

Bước 2: Đề xuất chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ trồng lúa, đất rừng phòng hộ, và đất rừng đặc dụng thành đất dành cho dự án.

Bước 3: Xây dựng và phê duyệt kế hoạch thu hồi đất; giao nhiệm vụ lập và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, và tái định cư cho cư dân.

Bước 4: Thành lập Hội đồng bồi thường người dân dựa trên kế hoạch thu hồi đất. Hội đồng này cũng có trách nhiệm khảo sát và kiểm đếm căn cứ vào quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất của dự án.

Bước 5: UBND cấp xã thông báo quyết định thu hồi đất cho từng người sở hữu đất theo kế hoạch đã được duyệt, tổ chức cuộc họp thông tin và công bố trên phương tiện truyền thông. Thông báo cũng phải được niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã và các điểm công cộng khác.

Bước 6: Lập phương án bồi thường và hỗ trợ người dân bị thu hồi đất dựa trên luật đất đai khi có tranh chấp.

Bước 7: Hoàn thiện, thẩm định, và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, và tái định cư, sau đó ban hành quyết định thu hồi đất.

Bước 8: Tổ chức thực hiện quy trình bồi thường, hỗ trợ, và tái định cư theo phương án đã được duyệt.

Bước 9: Quản lý đất đã được giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

Nếu trong quá trình thu hồi đất thực hiện dự án mà thiếu một trong các bước trên, người dân có quyền yêu cầu ngừng hoặc khiếu nại việc thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền.

Kết luận

Sau khi đã nắm rõ được thủ tục thu hồi đất thực hiện dự án của nhà nước thì người dân sẽ tránh được những mâu thuẫn không đáng có với các cơ quan thu hồi đất. Nếu vẫn cần được hướng dẫn các thủ tục này, bạn có thể tìm đến các luật sư tư vấn trên ứng dụng Askany. Họ sẽ giải thích đầy đủ và chi tiết thủ tục thu hồi đất.