Category Archives: Xây dựng

Mẫu hợp đồng thi công nhà thép tiền chế đúng chuẩn ban hành hiện nay

Mẫu hợp đồng thi công nhà thép tiền chế là một văn bản thỏa thuận giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng nhà thép tiền chế. Hợp đồng này được lập thành văn bản và có giá […]