Category Archives: Luật đất đai

Sự khác nhau giữa quyền sử dụng đất và quyền sở hữu đất

Đặc điểm của quyền sử dụng đất và quyền sở hữu đất là gì? Hai quyền này có mối liên hệ như thế nào? Hiện nay, có rất nhiều người dân hiểu lầm hai quyền này là một. Vì thế, cùng bài viết dưới đây phân biệt quyền sử dụng đất và quyền sở hữu […]

Chủ sở hữu quyền sử dụng đất được Nhà nước quy định ra sao?

Chủ sở hữu quyền sử dụng đất là đối tượng nào? Chủ sở hữu có những quyền và nghĩa vụ nào? Đây là vấn đề mà rất nhiều người dân quan tâm hiện nay. Tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn các quy định về chủ sở hữu quyền sử dụng đất […]

Thế chấp đất đồng sở hữu được pháp luật quy định ra sao?

Nhà nước quy định về việc thế chấp đất đồng sở hữu như thế nào? Trình tự tiến hành ra sao? Việc thế chấp này phải được sự đồng thuận của tất cả chủ sở hữu và đáp ứng đầy đủ các điều kiện của pháp luật. Tham khảo trình tự thủ tục thế chấp […]

Cách xử lý các tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất

Tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất là một trong những loại hình tranh chấp đất phức tạp và khó giải quyết nhất ở nước ta. Thực tế, luật pháp Việt Nam đã có quy trình chính thức về cách giải quyết những tranh chấp như vậy. Tuy nhiên, các vụ việc thực […]

Mẫu đơn thừa kế nhà đất mới nhất theo quy định pháp luật

Nhà nước quy định về mẫu đơn thừa kế nhà đất như thế nào? Thủ tục đăng ký nhận thừa kế tiến hành ra sao? Dù là người thừa kế theo di chúc hay pháp luật, thì chủ thể vẫn phải thực hiện các thủ tục để được chứng nhận về quyền sử dụng đất […]

Thủ tục tách thửa đất thừa kế thực hiện như thế nào?

Thực hiện thủ tục tách thửa đất thừa kế gồm các bước nào? Cần nộp các loại lệ phí ra sao? Rất nhiều người dân thắc mắc và gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục này. Tìm hiểu các quy định về tách thửa đất đai thừa kế ở bài viết dưới đây.  Nếu […]

Hướng dẫn quyền thừa kế đất đai có di chúc theo quy định pháp luật hiện nay

Quyền thừa kế đất đai có di chúc là phương án đảm bảo các quyền lợi chính đáng của người để lại đất cũng như người nhận thừa kế. Nhờ những quy định này của luật Đất đai mà người dân có thể hưởng thừa kế một cách hợp pháp, không gặp phải tranh chấp, […]

Mẫu giấy thừa kế quyền sử dụng đất được quy định ra sao?

Mẫu giấy thừa kế quyền sử dụng đất được Nhà nước quy định như thế nào? Những trường hợp nào không thừa kế quyền sử dụng đất? Các vấn đề này khá rắc rối và phức tạp vì liên quan đến lợi ích của rất nhiều chủ thể. Tham khảo bài viết dưới đây để […]

Hướng dẫn các bước làm thủ tục thừa kế đất nông nghiệp đúng quy định

Nhiều người hiện nay chưa nắm được các thủ tục thừa kế đất nông nghiệp ở nước ta. Đất nông nghiệp là loại đất vô cùng quan trọng ở Việt Nam, vậy thủ tục nhận thừa kế loại đất này có quy định gì phức tạp không? Hãy cùng tìm hiểu về thủ tục này […]

Mức phí tặng cho quyền sử dụng đất phải nộp là bao nhiêu?

Phí tặng cho quyền sử dụng đất được quy định ra sao? Hiện nay, loại phí này là nỗi lo lắng của rất nhiều người dân. Tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm về cách tính các loại phí phải nộp trong việc tặng cho quyền sử dụng đất.  Cách tính các loại […]