Category Archives: Luật doanh nghiệp

Có các hình thức tăng vốn điều lệ công ty TNHH nào?

các hình thức tăng vốn điều lệ công ty TNHH

Các hình thức tăng vốn điều lệ công ty TNHH là những trường hợp mà nhà nước cho phép các công ty tăng vốn điều lệ của họ. Ở bài viết này, những chuyên gia luật doanh nghiệp của Askany sẽ liệt kê đầy đủ các hình thức đó cho bạn. Từ đó, bạn có […]

Hướng dẫn những thủ tục doanh nghiệp mới thành lập phải thực hiện

thủ tục doanh nghiệp mới thành lập

Có những thủ tục doanh nghiệp mới thành lập phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Chúng là những quy định trong luật Doanh nghiệp Việt Nam dành cho việc thành lập công ty và doanh nghiệp. Để biết các bước thành lập doanh nghiệp là gì, hãy xem bài viết dưới đây. […]

Hướng dẫn chi tiết thủ tục thành lập công đoàn trong doanh nghiệp

thủ tục thành lập công đoàn trong doanh nghiệp

Nhiều người lao động sẽ cần biết thủ tục thành lập công đoàn trong doanh nghiệp. Công đoàn là tổ chức giúp đảm bảo quyền lợi của người lao động. Vì thế ở bài viết sau, các chuyên gia từ app Askany sẽ hướng dẫn chi tiết các bước để thực hiện thủ tục thành […]