Hướng dẫn chi tiết thủ tục thành lập công đoàn trong doanh nghiệp

thủ tục thành lập công đoàn trong doanh nghiệp

Nhiều người lao động sẽ cần biết thủ tục thành lập công đoàn trong doanh nghiệp. Công đoàn là tổ chức giúp đảm bảo quyền lợi của người lao động. Vì thế ở bài viết sau, các chuyên gia từ app Askany sẽ hướng dẫn chi tiết các bước để thực hiện thủ tục thành lập công đoàn này. Askany là một ứng dụng vô cùng hiệu quả trong việc tìm kiếm và liên hệ với đội ngũ chuyên gia ở bất kỳ lĩnh vực nào, chẳng hạn như làm thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần.

Thủ tục thành lập công đoàn trong doanh nghiệp

thủ tục thành lập công đoàn trong doanh nghiệp

Quy trình thành lập Công đoàn trong doanh nghiệp theo Điều 14 Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Mục 12 Hướng dẫn 03/HD-TLĐ ngày 20/02/2020 là như sau:

Bước 1: Lập ban vận động thành lập Công đoàn trong doanh nghiệp

Khi chưa có Công đoàn trong doanh nghiệp, người lao động tự tạo Ban vận động để mở Công đoàn trong doanh nghiệp. Ban vận động sẽ thực hiện việc tuyên truyền, vận động, tiếp nhận đơn gia nhập Công đoàn của người lao động.

Trong việc vận động người lao động gia nhập, Ban vận động cần liên lạc với Công đoàn cấp trên để được hỗ trợ. Khi có đủ điều kiện, Ban vận động tổ chức Đại hội thành lập Công đoàn trong doanh nghiệp và đăng ký với Công đoàn cấp trên để được công nhận.

Bước 2: Tổ chức Đại hội thành lập Công đoàn trong doanh nghiệp

thủ tục thành lập công đoàn trong doanh nghiệp

Tham dự Đại hội sẽ có:

  • Ban vận động thành lập Công đoàn trong doanh nghiệp.
  • Người lao động tại đơn vị có đơn xin gia nhập Công đoàn hoặc đã là đoàn viên.
  • Đại diện Công đoàn cấp trên, người sử dụng lao động và các thành phần khác được mời tham gia điều hành Đại hội.

Bầu cử tại Đại hội thực hiện bằng bỏ phiếu kín theo quy định pháp luật.

Bước 3: Làm hồ sơ đề nghị công nhận Công đoàn

Sau Đại hội, Ban chấp hành Công đoàn trong doanh nghiệp sẽ được thành lập trong vòng 10 ngày. Kế tiếp, họ sẽ lập hồ sơ đề nghị công nhận Công đoàn trong doanh nghiệp, liên hệ Công đoàn cấp trên để hướng dẫn.

Trong 15 ngày, hồ sơ đề nghị công nhận sẽ được trình Công đoàn cấp trên. Hồ sơ gồm các văn bản và tài liệu đã nêu ở phần phân tích.

Bước 4: Quyết định công nhận

Trong 15 ngày kể từ khi nhận hồ sơ, Công đoàn cấp trên sẽ thẩm định việc thành lập Công đoàn trong doanh nghiệp. Nếu đủ điều kiện, họ sẽ công nhận và ban hành quyết định về thành viên, ban chấp hành và các chức danh.

Nếu không đủ điều kiện, Công đoàn cấp trên sẽ thông báo và hướng dẫn tiếp tục hoạt động.

Khi được công nhận, Ban chấp hành Công đoàn trong doanh nghiệp sẽ thực hiện các thủ tục và hoạt động theo quy định, chẳng hạn như bảo vệ người lao động khi xảy ra tranh chấp hợp đồng.

Qua đây bạn đã nắm được mọi thủ tục thành lập công đoàn trong doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Rất nhiều doanh nghiệp đang phối hợp với người lao động để thành lập công đoàn ở nước ta. Tốt nhất bạn nên nhờ các chuyên gia tư vấn luật Doanh nghiệp ở Askany để hỗ trợ mình trong quá trình này. Askany sẽ cách tốt nhất để tìm được chuyên gia ở bất kỳ mảng nào.