Thông tư hướng dẫn cấp phép xây dựng mới nhất từ Chính phủ ban hành

Thông tư hướng dẫn cấp phép xây dựng mới nhất là văn bản pháp quy hướng dẫn chi tiết về việc cấp giấy phép xây dựng đối với các loại công trình xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết về dự án đầu tư xây dựng. Với những hướng dẫn trên bạn sẽ hiểu rõ về các quy trình xin giấy phép xây dựng và xin giấy phép xây dựng ở đâu để nhận được giấy phép nhanh nhất.’

Thông tin cụ thể từ thông tư

Thông tư cấp phép xây dựng mới nhất là thông tư số 05/2022/TT-BXD: Ngày 23 tháng 04 năm 2022, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BXD hướng dẫn cấp phép xây dựng. Thông tư hướng dẫn cấp phép xây dựng có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2022.

thông tư hướng dẫn cấp phép xây dựng mới nhất

Thông tư hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng mới nhất có những điểm mới sau:

  • Bổ sung thêm quy định về cấp giấy phép xây dựng đối với công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III, IV và công trình hạ tầng kỹ thuật khác thuộc dự án đầu tư xây dựng khu chức năng.
  • Bổ sung thêm quy định về cấp giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng tạm theo quy định tại Điều 100 của Luật Xây dựng.
  • Bổ sung thêm quy định về cấp giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng nhưng có yêu cầu về thiết kế xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.
  • Bổ sung thêm quy định về cấp giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định đầu tư.

Thủ tục theo thông tư hướng dẫn cấp phép xây dựng mới nhất

Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng theo thông tư hướng dẫn mới nhất

  • Chủ đầu tư nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.
  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
  • Trong thời gian 20 ngày làm việc hành chính, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng xem xét, cấp giấy phép xây dựng hoặc từ chối cấp giấy phép xây dựng.
thông tư hướng dẫn cấp phép xây dựng mới nhất

Bạn cần tìm hiểu thêm các điều khoản khi xin giấy phép xây dựng chung cư. Tìm hiểu ngay!

Kết luận

Thông tư hướng dẫn cấp phép xây dựng mới nhất là văn bản pháp quy quan trọng, quy định chi tiết về việc cấp giấy phép xây dựng đối với các loại công trình xây dựng. Việc nắm rõ các quy định của thông tư này sẽ giúp các chủ đầu tư thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng một cách thuận lợi và đúng quy định. Nếu bạn có điểm chưa hiểu về thông tư về cấp phép xây dựng mới nhất, bạn có thể liên hệ ngay với các chuyên gia tư vấn nhà đất uy tín và chất lượng trên ứng dụng Askany.