Sự khác nhau giữa quyền sử dụng đất và quyền sở hữu đất

Đặc điểm của quyền sử dụng đất và quyền sở hữu đất là gì? Hai quyền này có mối liên hệ như thế nào? Hiện nay, có rất nhiều người dân hiểu lầm hai quyền này là một. Vì thế, cùng bài viết dưới đây phân biệt quyền sử dụng đất và quyền sở hữu đất. 

Chủ thể luôn nhầm lẫn quyền sử dụng đất và quyền sở hữu đất. Từ đó gây nên một số khó khăn khi thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan như không thể xin xác nhận quyền sở hữu đất,…Liên hệ ngay đến các luật sư uy tín, chuyên nghiệp tại Askany, chủ thể sẽ được hỗ trợ giải quyết mọi vấn đề trên. 

Phân biệt quyền sử dụng đất và quyền sở hữu đất

Luật sư chuyên tư vấn về luật đất đai lâm nghiệp, luật sở hữu nhà ở,… cho biết quyền sử dụng đất và quyền sở hữu đất khác nhau như sau:

Theo Luật Đất đai mới nhất, quyền sử dụng đất là quyền của người sử dụng đất được Nhà nước giao đất theo quy định của pháp luật.

  • Quyền sử dụng đất bao gồm quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ đất đai và tài sản gắn liền với đất đai. Quyền sử dụng đất có thể được chuyển giao cho người khác theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.
  • Quyền sở hữu đất là quyền của chủ thể đối với đất đai thuộc quyền sở hữu của mình. Quyền sở hữu đất là chế định pháp luật dân sự, là quan hệ pháp luật dân sự. Quyền sở hữu đất là công cụ thúc đẩy các chủ thể sản xuất, kinh doanh. Quyền sở hữu đất có thể được bảo vệ bởi pháp luật.

Đặc điểm của quyền sử dụng và quyền sở hữu đất đai

Dưới đây là những đặc điểm riêng biệt của quyền sử dụng, sở hữu đất đai được cung cấp bởi luật sư giàu kinh nghiệm về luật đất đai cho tặng, luật đất đai mua bán chuyển nhượng,…

  • Quyền sử dụng đất:

Quyền sử dụng đất chịu sự điều tiết của Nhà nước, tức là Nhà nước có quyền quyết định về việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, đăng ký quyền sử dụng đất, quản lý đất đai, bảo vệ đất đai và giải quyết tranh chấp về đất đai.

Quyền sử dụng đất có tính chất đặc biệt, tức là quyền sử dụng đất không giống như quyền sử dụng các loại tài sản khác, mà có những quy định riêng về thời hạn, mục đích, điều kiện và phương thức sử dụng.

  • Quyền sở hữu đất có các đặc điểm sau:

Quyền sở hữu đất là quyền độc lập, tức là quyền không phụ thuộc vào quyền của bất kỳ chủ thể nào khác, mà chỉ phụ thuộc vào sự tồn tại của đất đai.

Quyền sở hữu đất là quyền toàn diện, tức là quyền bao hàm tất cả các quyền khác đối với đất đai, như quyền sử dụng, quyền bán…

Quyền sở hữu đất là quyền vĩnh viễn, tức là quyền không bị hạn chế về thời gian, mà chỉ bị mất khi chủ thể từ bỏ quyền hoặc khi đất đai bị tiêu hủy.

Mối liên hệ giữa quyền sử dụng và quyền sở hữu đất đai

Chia sẻ từ luật sư chuyên hỗ trợ pháp lý đất đai như lập hợp đồng công chứng mua bán nhà đất, khởi tố vì bị xâm phạm về quyền hợp pháp đối với đất đai,.. Mối quan hệ giữa quyền sử dụng đất và quyền sở hữu đất có thể được thể hiện ở các khía cạnh sau:

  • Quyền sử dụng đất được Nhà nước trao cho người sử dụng đất dựa trên cơ sở quyền sở hữu toàn dân về đất đai.
  • Quyền sử dụng đất là cơ sở để thực hiện quyền sở hữu đối với tài sản gắn liền với đất.
  • Người sử dụng đất có quyền sở hữu đối với tài sản gắn liền với đất trong phạm vi quyền sử dụng đất của mình.
  • Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu đất có thể chuyển nhượng cho nhau.
  • Quyền sử dụng đất có thể được chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, thế chấp, góp vốn,… cho người khác. Khi quyền sử dụng đất được chuyển nhượng, người sử dụng đất mới cũng có quyền sở hữu đối với tài sản gắn liền với đất trong phạm vi quyền sử dụng đất của mình.

Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu đất là hai khái niệm pháp lý khác nhau. Tuy nhiên, cả hai có mối quan hệ mật thiết với nhau như bài viết trên chia sẻ. Có khá nhiều chủ thể gặp thách thức khi thực hiện các thủ tục liên quan bởi vì vẫn luôn không phân biệt được hai quyền này. Nhanh chóng kết nối đến đội ngũ luật sư có nhiều năm kinh nghiệm tại Askany để được giải thích chi tiết và giúp người dân hiểu rõ hơn về hai quyền trên.