TÌM HIỂU VỀ QUY ĐỊNH CỦA SÀN EXNESS MỚI NHẤT 2022

Exness được cấp phép và quản lý bởi các cơ quan quản lý quốc tế hàng đầu, cho phép bạn giao dịch một cách tự tin và đảm bảo an ninh tài chính của bạn được bảo vệ. Nếu bạn vẫn chưa biết quy định của sàn exness là gì thì hãy xem ngay bài viết dưới đây.

Các loại quy định giấy phép Exness

Cơ quan Dịch vụ Tài chính

FSA là cơ quan độc lập chịu trách nhiệm cấp phép, quản lý các quy định pháp lý và tuân thủ, đồng thời giám sát và kiểm toán các hoạt động của lĩnh vực dịch vụ tài chính phi ngân hàng của Singapore. Seychelles.

Exness (SC) Ltd là một công ty trao đổi chứng khoán được cấp phép và quản lý bởi Seychelles (FSA) với số giấy phép SD025. Xem thêm https://brokerreview.net/danh-gia-cac-san-forex/san-exness

Exness (SC) Ltd hoạt động trên trang web này theo Điều khoản Dịch vụ cho các khu vực pháp lý bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA).

Ngân hàng Trung ương CBCS

Exness B.V. là một công ty trung gian chứng khoán được cấp phép và quản lý bởi Ngân hàng Trung ương Curaçao và Sint Maarten với giấy phép số 0003LSI.

Ngân hàng Trung ương Curaçao và Sint Maarten giám sát lĩnh vực tài chính của các quốc gia Curaçao và Sint Maarten, chủ yếu để thúc đẩy sự ổn định, toàn vẹn, hiệu quả, an toàn và lành mạnh của các khu vực này.

Exness BV hoạt động theo quy định này theo các điều khoản dịch vụ cho các khu vực pháp lý bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA).

Xem thêm: chơi cổ phiếu Mỹ trên sàn Exness

Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC)

Exness (VG) Ltd được cấp phép tại Quần đảo Virgin thuộc Anh bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) với số đăng ký 2032226 và số giấy phép kinh doanh đầu tư SIBA / L / 20/1133.

FSC là cơ quan quản lý chịu trách nhiệm về tất cả các doanh nghiệp dịch vụ tài chính trong và ngoài BVI. Exness (VG) Ltd hoạt động trên trang web này theo Điều khoản Dịch vụ cho các khu vực pháp lý bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA).

Cơ quan quản lý FSCA

Exness ZA (PTY) Ltd được Cơ quan quản lý ngành tài chính Nam Phi (FSCA) cấp với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ tài chính (FSP).

FSCA chịu trách nhiệm quản lý và giám sát các hoạt động của thị trường. FSCA nhằm mục đích cải thiện và hỗ trợ tính hiệu quả và tính toàn vẹn của thị trường tài chính và bảo vệ các khách hàng tài chính bằng cách thúc đẩy các tổ chức tài chính đối xử công bằng với khách hàng.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp

CySEC là một cơ quan giám sát công độc lập giám sát các dịch vụ đầu tư tại Cộng hòa Síp, trong số những cơ quan khác.

Exness (Cy) Ltd là một công ty đầu tư của Síp được cấp phép và quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp (CySEC) theo giấy phép số 178/12.

Cơ quan Dịch vụ FCA

FCA là cơ quan quản lý thị trường tài chính và dịch vụ tài chính của Vương quốc Anh và đóng một vai trò quan trọng trong quy định của một số công ty dịch vụ tài chính mà nó điều chỉnh.

Exness (UK) Ltd là một công ty được cấp phép và quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FCA) tại Vương quốc Anh với Số Đăng ký Dịch vụ Tài chính 730729.

Hạn chế địa lý

Exness không cung cấp dịch vụ cho những người cư trú tại các khu vực pháp lý nhất định, bao gồm cả Hoa Kỳ.