Đơn xin cấp lại quyền sử dụng đất theo pháp luật hiện hành

Đơn xin cấp lại quyền sử dụng đất cần phải viết như thế nào? Đơn này được thực hiện khi người dân bị mất các giấy tờ về quyền sử dụng đất vì một số lý do nhất định. Tham khảo đơn xin cấp lại quyền sử dụng đất và các quy định liên quan tại bài viết dưới đây. 

Đơn này được thực hiện khá phức tạp vì phải nêu rõ các thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xin cấp lại. Do đó, người dân nên nhờ đến sự hỗ trợ từ các luật sư có thâm niên trong tư vấn các vấn đề đất đai như tư vấn luật thừa kế đất đai không di chúc, tư vấn sang tên giấy chứng nhận sử dụng đất,… tại Askany. 

Quy định về việc cấp lại quyền sử dụng đất

Khi người dân bị mất, hư hỏng hoặc sai thông tin trong các giấy tờ về chứng nhận quyền sử dụng đất thì cần phải làm thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận. Nhưng trước tiên, người dân cần phải khải báo trước với UBND gần nhất tại nơi cư trú về việc đã mất hoặc hư hỏng hay sai thông tin trong giấy chứng nhận. Sau đó người dân mới tiến hành thủ tục xin cấp lại quyền sử dụng đất. 

Để cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần phải đáp ứng các điều kiện: Đã cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, đất không có xảy ra tranh chấp, không bị kê biên thực hiện thi hành án, vẫn còn thời hạn sử dụng đất, hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính. 

Nội dung đơn xin cấp lại quyền sử dụng đất 

Dưới đây là các nội dung phải có trong đơn xin cấp lại quyền sử dụng đất theo luật đất đai mới nhất

 • Nêu rõ địa chỉ của cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy chứng nhận về đất.
 • Các thông tin của người sử dụng đất chẳng hạn họ và tên, địa chỉ thường trú
 • Thông tin về giấy chứng nhận muốn cấp đổi hoặc cấp lại như số vào sổ, số phát hành, ngày cấp giấy chứng nhận. 
 • Nêu cụ thể về lý do đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Các thông tin thửa đất nếu có thay đổi do đo đạc lại, cả thông tin mới và cũ của thửa đất.
 • Nếu có các tài sản gắn liền đất thì cũng nêu rõ các thông tin về tài sản này. 
 • Lời cam đoan các thông tin khai trong đơn là đúng sự thật và người làm đơn ký tên ở cuối đơn. 

Cấp lại quyền sử dụng đất thực hiện theo trình tự ra sao?

Trình tự xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) được cung cấp bởi các luật sư chuyên tư vấn các vấn đề đất đai như tư vấn luật đền bù đất đai, tư vấn thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất,…. gồm các bước chính sau:

 • Bước 1: Người dân khai báo với UBND cấp xã nơi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước.  Sau đó UBND sẽ thực hiện niêm yết vụ việc công khai tại trụ sở trong 30 ngày.
 • Bước 2: Người dân nộp đơn xin cấp lại quyền sử dụng đất tại Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết công khai tại bước 1.
 • Bước 3: Phòng Đăng ký đất đai sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của đơn xin. Sau đó trích lục bản đồ địa chính hay trích đo địa chính và lập hồ sơ để trình cơ quan nhà nước ký quyết định hủy GCNQSDĐ đã mất và cấp lại quyền sử dụng đất mới. 
 • Bước 4: Cán bộ phòng Đăng ký đất đai sẽ chỉnh lý và cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính để làm cơ sở dữ liệu đất đai và trao GCNQSDĐ mới cho người nộp đơn. 

Luật sư dày dặn kinh nghiệm về tư vấn luật đất đai, tư vấn luật thừa kế đất đai, tư vấn thủ tục pháp lý đất đai lưu ý về thời hạn giải quyết đơn xin cấp lại quyền sử dụng đất là tối đa 10 ngày, tính từ ngày cán bộ tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. 

Kết luận 

Đơn xin cấp lại quyền sử dụng đất phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện của pháp luật. Nếu người dân đang gặp khó khăn về cách viết loại đơn này. Hãy liên hệ nhanh chóng đến những luật sư tư vấn luật đất đai uy tín tại Askany để được đưa ra các phương án xử lý vấn đề dễ dàng.