Tư vấn cách hủy hợp đồng mua bán nhà đất

cách hủy hợp đồng mua bán nhà đất

Cách hủy hợp đồng mua bán nhà đất là phương án người dân tìm tới khi họ muốn thoát khỏi một giao dịch chuyển nhượng bất động sản. Cho dù 2 bên đã thực hiện công chứng nhưng vẫn có cách để họ hủy bỏ hợp đồng dưới những điều kiện cụ thể. Dưới đây, các chuyên gia tư vấn Luật Đất đai đến từ Askany sẽ hướng dẫn cho bạn về quy trình hủy bỏ một hợp đồng mua bán nhà đất cũng như các điều kiện liên quan. Askany là ứng dụng có các luật sư tư vấn tranh chấp đất kinh nghiệm hàng đầu trong việc tư vấn về các thủ tục như vậy.

Điều kiện để hủy hợp đồng mua bán nhà đất

cách hủy hợp đồng mua bán nhà đất

Hợp đồng công chứng bị hủy bỏ chỉ khi có sự đồng tình và thỏa thuận bằng văn bản của tất cả các bên tham gia trong hợp đồng.

Quá trình hủy bỏ hợp đồng công chứng phải diễn ra tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện công chứng ban đầu và do công chứng viên của tổ chức đó tiến hành.

Trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện công chứng bị giải thể hoặc dừng hoạt động, thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đó đang lưu trữ hồ sơ công chứng sẽ tiến hành hủy bỏ hợp đồng.

Sau khi hợp đồng được hủy bỏ, các bên phải trả lại nhau mọi tài sản và giấy tờ mà ban đầu đã lập vi bằng mua bán nhà đất. Trong trường hợp đã có thanh toán tiền đặt cọc, số tiền này sẽ được trả lại cho bên đặt cọc.

Cách hủy hợp đồng mua bán nhà đất

cách hủy hợp đồng mua bán nhà đất

Hồ sơ hủy hợp đồng mua bán nhà đất:

  • Mẫu số 01 của Phiếu yêu cầu công chứng
  • Hợp đồng mua bán nhà đất muốn hủy
  • Biên bản xác nhận việc đồng ý hủy hợp đồng mua bán nhà đất của các bên
  • Giấy tờ tùy thân của các bên (bản copy)
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản copy)
  • Các tài liệu khác có liên quan đến hợp đồng mua bán nhà đất đó (bản copy), chẳng hạn như hợp đồng mua bán nhà đất đang thế chấp tại ngân hàng.

Sau khi đã chuẩn bị đủ hồ sơ, các bên thực hiện thủ tục hủy hợp đồng mua bán nhà đất theo các bước sau:

  1. Nộp hồ sơ hủy hợp đồng mua bán đất: Người yêu cầu công chứng nộp hồ sơ (bao gồm tài liệu và giấy tờ như đã liệt kê ở trên) đến tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện công chứng hợp đồng ban đầu.
  2. Kiểm tra hồ sơ: Công chứng viên kiểm tra hồ sơ để đảm bảo đầy đủ và tuân thủ quy định pháp luật. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, công chứng viên tiến hành thụ lý và ghi vào sổ công chứng.
  3. Giải thích quyền và nghĩa vụ pháp lý: Công chứng viên giải thích về quyền lợi và nghĩa vụ cũng như hậu quả pháp lý của việc hủy bỏ hợp đồng cho các bên. Trong trường hợp hợp đồng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, công chứng viên có quyền xác minh hoặc giám định. Trường hợp không rõ ràng, công chứng viên có quyền từ chối công chứng.
  4. Xác minh và ký vào hợp đồng: Các bên trong hợp đồng công chứng đồng ý với việc hủy bỏ hợp đồng và ký vào từng trang của hợp đồng. Công chứng viên yêu cầu các bên xuất trình bản chính của các giấy tờ liên quan trong hồ sơ.

Lệ phí hủy hợp đồng mua bán nhà đất

Người yêu cầu công chứng phải nộp tiền lệ phí công chứng theo quy định của pháp luật. Lệ phí hủy bỏ hợp đồng công chứng trong trường hợp này thường là 25.000 đồng (theo Thông tư 257/2016/TT-BTC).

Công chứng hợp đồng mua bán đất là một yếu tố bắt buộc, nhưng việc hủy bỏ hợp đồng đã được công chứng vẫn phải tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi của các bên trong hợp đồng.

Đó là cách hủy hợp đồng mua bán nhà đất đã công chứng theo đúng quy định của pháp luật hiện nay. Nếu cảm thấy có gì không hiểu hay vướng mắc ở bước nào, bạn nên nhờ chính các luật sư tư vấn của Askany giải thích thêm cho bạn. Đây là những chuyên gia tư vấn với kinh nghiệm cực kỳ lâu năm và bạn có thể liên hệ họ dễ dàng trên app Askany.