Hướng dẫn cách đọc bảng phiên âm tiếng Anh chuẩn IPA

bảng phiên âm tiếng Anh

Bạn cần nắm vững cách đọc bảng phiên âm tiếng Anh theo hệ thống quốc tế IPA (International Phonetic Alphabet). Bài viết sau sẽ cung cấp cho bạn một số cách đơn giản, dễ nhớ và dễ áp dụng để đọc 44 phiên âm tiếng Anh theo IPA.

Hướng dẫn cách đọc phiên âm tiếng Anh chuẩn IPA

The các giáo viên dạy tiếng Anh online để đọc phiên âm tiếng Anh chuẩn theo IPA (International Phonetic Alphabet), bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Tìm từ trong từ điển hoặc nguồn tài liệu có phiên âm theo IPA. Đảm bảo rằng bạn có từ đúng và phiên âm chính xác.
 2. Hiểu các ký hiệu IPA cơ bản:
  • Các âm vị nguyên âm: /iː/ (long “ee”), /ɪ/ (short “i”), /ʊ/ (short “oo”), /ə/ (schwa), vv.
  • Các âm vị phụ âm: /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/, /f/, /v/, /θ/, /ð/, /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /h/, /m/, /n/, /ŋ/, /l/, /r/, /j/.
 3. Học cách đọc các dấu thanh:
  • Dấu huyền (ˋ): chỉ thanh một nét cao.
  • Dấu sắc (ˊ): chỉ thanh tăng lên sau âm đó.
  • Dấu hỏi (ˋ): chỉ thanh giảm sau âm đó.
 4. Đọc các âm vị:
  • Đọc âm vị nguyên âm: bắt đầu từ phần đầu và kéo dài âm theo thời gian chỉ định (đọc từng phần).
  • Đọc âm vị phụ âm: đọc âm chính xác của từng phụ âm.
 5. Chú ý đến âm trọng âm:
  • Âm trọng âm là âm được nhấn mạnh trong từ.
  • Đôi khi, vị trí âm trọng âm có thể thay đổi ý nghĩa của từ, vì vậy cần nhận biết và đọc đúng vị trí âm trọng âm.
 6. Luyện tập và nghe nguồn âm thanh:
  • Hãy luyện tập đọc phiên âm theo hướng dẫn trên và nghe nguồn âm thanh chuẩn để nắm vững cách phát âm các âm vị.
bảng phiên âm tiếng Anh

Lưu ý rằng việc đọc phiên âm tiếng Anh chuẩn theo IPA có thể yêu cầu thực hành và quen thuộc với các ký hiệu và âm vị. Tìm hiểu và luyện tập thường xuyên trên các app học tiếng Anh miễn phí sẽ giúp bạn trở nên thành thạo hơn trong việc đọc phiên âm tiếng Anh theo IPA.

Hướng dẫn cách đọc nguyên âm của tiếng anh

Để đọc nguyên âm trong bảng phiên âm tiếng anh, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Hiểu các ký hiệu phiên âm nguyên âm tiếng Anh:
  • /iː/ (long “ee”): Đọc như trong từ “see” hoặc “tree”.
  • /ɪ/ (short “i”): Đọc như trong từ “sit” hoặc “hit”.
  • /eɪ/ (long “ay”): Đọc như trong từ “day” hoặc “say”.
  • /æ/ (short “a”): Đọc như trong từ “cat” hoặc “hat”.
  • /ɑː/ (long “ah”): Đọc như trong từ “car” hoặc “far”.
  • /ʌ/ (short “uh”): Đọc như trong từ “cup” hoặc “cut”.
  • /ə/ (schwa): Đọc như trong từ “about” hoặc “butter”.
  • /ɔː/ (long “aw”): Đọc như trong từ “dog” hoặc “log”.
  • /ʊ/ (short “oo”): Đọc như trong từ “book” hoặc “look”.
  • /uː/ (long “oo”): Đọc như trong từ “moon” hoặc “soon”.
 2. Chú ý đến âm trọng âm trong từ:
  • Âm trọng âm là âm được nhấn mạnh trong từ.
  • Đôi khi, vị trí âm trọng âm có thể thay đổi ý nghĩa của từ, vì vậy cần nhận biết và đọc đúng vị trí âm trọng âm.
 3. Lắng nghe và ngắt câu thành các từ:
  • Cố gắng ngắt câu thành các từ riêng biệt và lắng nghe âm của từ đó.
  • Hãy chú ý đến nguyên âm chính của từ và cách nó được phát âm.
 4. Luyện tập và nghe mô hình âm thanh:
  • Hãy luyện tập phát âm nguyên âm theo các phiên âm và nghe mô hình âm thanh chuẩn để nắm vững cách phát âm các nguyên âm.

Lưu ý rằng việc phát âm nguyên âm tiếng Anh có thể yêu cầu thực hành và quen thuộc với các ký hiệu và cách phát âm. Tìm hiểu và luyện tập thường xuyên sẽ giúp bạn trở nên thành thạo hơn trong việc phát âm nguyên âm của tiếng Anh. Bạn có thể liên hệ đến giáo viên dạy tiếng Anh online người bản xứ của Askany để có thể học phát âm và có 1 lộ trình chi tiết nhé.

bảng phiên âm tiếng Anh

Hướng dẫn cách đọc phụ âm tiếng anh

Để đọc phụ âm trong bảng phiên âm tiếng anh, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Hiểu các ký hiệu phiên âm phụ âm tiếng Anh:
  • /p/: Đọc như trong từ “pen” hoặc “tap”.
  • /b/: Đọc như trong từ “bat” hoặc “tab”.
  • /t/: Đọc như trong từ “top” hoặc “cut”.
  • /d/: Đọc như trong từ “dog” hoặc “red”.
  • /k/: Đọc như trong từ “cat” hoặc “lock”.
  • /g/: Đọc như trong từ “go” hoặc “big”.
  • /f/: Đọc như trong từ “fish” hoặc “off”.
  • /v/: Đọc như trong từ “van” hoặc “love”.
  • /θ/: Đọc như trong từ “thin” hoặc “bath”.
  • /ð/: Đọc như trong từ “that” hoặc “father”.
  • /s/: Đọc như trong từ “sit” hoặc “bus”.
  • /z/: Đọc như trong từ “zip” hoặc “buzz”.
  • /ʃ/: Đọc như trong từ “ship” hoặc “push”.
  • /ʒ/: Đọc như trong từ “pleasure” hoặc “measure”.
  • /h/: Đọc như trong từ “hat” hoặc “behind”.
  • /m/: Đọc như trong từ “man” hoặc “sum”.
  • /n/: Đọc như trong từ “no” hoặc “pan”.
  • /ŋ/: Đọc như trong từ “sing” hoặc “long”.
  • /l/: Đọc như trong từ “lip” hoặc “bell”.
  • /r/: Đọc như trong từ “red” hoặc “car”.
  • /j/: Đọc như trong từ “yes” hoặc “yellow”.
 2. Chú ý đến âm trọng âm trong từ:
  • Âm trọng âm là âm được nhấn mạnh trong từ.
  • Đôi khi, vị trí âm trọng âm có thể thay đổi ý nghĩa của từ, vì vậy cần nhận biết và đọc đúng vị trí âm trọng âm.
 3. Lắng nghe và tách câu thành các từ:
  • Cố gắng tách câu thành các từ riêng biệt và lắng nghe âm của từ đó.
  • Hãy chú ý đến phụ âm và cách nó được phát âm.
 4. Luyện tập và nghe mô hình âm thanh:
  • Hãy luyện tập phát âm phụ âm theo các phiên âm và nghe mô hình âm thanh chuẩn để nắm vững cách phát âm các phụ âm.

>>>Tham khảo thêm: bài hát tiếng anh cho bé học tiếng anh hiệu quả nhất

Bảng phiên âm tiếng Anh IPA trên đây cung cấp cho bạn kiến thức cần thiết để hiểu và phát âm chính xác các phụ âm. Để nâng cao kỹ năng của mình, bạn nên bắt đầu với các từ đơn giản và sau đó tiến tới các câu hoàn chỉnh. Nếu bạn đang tìm kiếm các ứng dụng hữu ích để hỗ trợ việc học tiếng Anh hiệu quả, tôi khuyên bạn có thể tham khảo ứng dụng Askany, tại đây các gia sư dạy tiếng Anh hàng đầu sẽ giúp bạn có 1 lộ trình học phù hợp nhất.