Thủ tục tách thửa đất thừa kế thực hiện như thế nào?

Thực hiện thủ tục tách thửa đất thừa kế gồm các bước nào? Cần nộp các loại lệ phí ra sao? Rất nhiều người dân thắc mắc và gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục này. Tìm hiểu các quy định về tách thửa đất đai thừa kế ở bài viết dưới đây. 

Nếu người dân đang rơi vào trường hợp này, nhưng không biết phải thực hiện thủ tục ra sao, hồ sơ cần chuẩn bị những gì,… Liên hệ nhanh chóng đến những luật sư tư vấn pháp lý đất đai tại Askany để được hỗ trợ xử lý các khó khăn trên khi thực hiện thủ tục tách thửa đất này. 

Điều kiện để có thể tách thửa đất thừa kế 

Tách thửa đất thừa kế được quy định theo Luật Đất đai hiện hành và Thông tư 09/2021/TT-BTNMT. Điều kiện để tách thửa đất khi nhận thừa kế bao gồm:

 • Thửa đất đang cần tách phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Không có tranh chấp về mảnh đất đang chuẩn bị tách thửa.
 • Quyền sử dụng mảnh đất tách thửa không bị thi hành án.
 • Trước thời hạn sử dụng đất.
 • Diện tích và kích thước thửa đất mới phải tuân theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Tách thửa không thay đổi mục đích sử dụng đất.
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể đặt ra điều kiện cụ thể phù hợp với địa phương.

Thủ tục tách thửa đất thừa kế 

Quy trình tách thửa đất thừa kế được quy định theo Nghị định 43/2014/NĐ-CP bao gồm các bước dưới đây được cung cấp bởi luật sư dày dặn kinh nghiệm trong tư vấn luật thừa kế đất đai có di chúc, luật tách sổ đất đai,… 

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ tách thửa đất thừa kế gồm:

Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT.

Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế (nếu áp dụng).

 • Bước 2: Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã.
 • Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện:

Kiểm tra hồ sơ. Hồ sơ đầy đủ và hợp lệ sẽ được tiếp nhận, cấp phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ, người sử dụng đất sẽ được hướng dẫn bổ sung hồ sơ.

 • Bước 4: Văn phòng đăng ký đất đai thẩm định hồ sơ, xác định diện tích, kích thước thửa đất mới, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
 • Bước 5: Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi tách thửa.
 • Bước 6: Văn phòng đăng ký đất đai trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất.

Lệ phí người dân phải nộp khi tách thửa đất 

Luật sư tư vấn đền bù đất, sang tên, tách sổ đất cho biết các khoản phí liên quan đến quy trình tách thửa đất mà người dân cần chịu trách nhiệm bao gồm:

 • Phí đo đạc thửa đất: Đây là chi phí cho dịch vụ đo đạc địa hình để xác định ranh giới và diện tích của thửa đất mới. Chi phí này có thể từ 1,8 đến 2,5 triệu đồng, tùy thuộc vào đơn vị đo đạc và địa phương.
 • Lệ phí trước bạ: Công thức tính là 0,5% x (Giá đất x Diện tích đất), dựa trên giá đất trong hợp đồng chuyển nhượng hoặc theo bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định, tùy theo trường hợp nào cao hơn. 
 • Phí thẩm định hồ sơ: Chi phí này phụ thuộc vào quy định của địa phương khi tách thửa đất liên quan đến chuyển nhượng hoặc tặng quyền sử dụng đất.
 • Lệ phí cấp bìa sổ đỏ mới: Đây là chi phí khi cần cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất mới, mức lệ phí là 20.000 đồng/bìa.
 • Thuế thu nhập cá nhân: Đối với việc tách thửa đất liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Thủ tục tách thửa đất thừa kế gồm các bước như trên bài viết đã nêu. Đất thừa kế là loại đất liên quan đến khá nhiều người do đó Nhà nước quy định các vấn đề liên quan đất này khá phức tạp. Vì thế, để thủ tục được diễn ra thuận lợi, hạn chế tối đa các rủi ro pháp lý như hồ sơ nhận thừa kế không hợp lệ, không đủ điều kiện tách thửa,..  người dân nên tìm đến sự hướng dẫn từ những luật sư giàu kinh nghiệm tại Askany.