Hướng dẫn quyền thừa kế đất đai có di chúc theo quy định pháp luật hiện nay

Quyền thừa kế đất đai có di chúc là phương án đảm bảo các quyền lợi chính đáng của người để lại đất cũng như người nhận thừa kế. Nhờ những quy định này của luật Đất đai mà người dân có thể hưởng thừa kế một cách hợp pháp, không gặp phải tranh chấp, mâu thuẫn. Bài viết sau sẽ giải thích đầy đủ những quy định về việc thừa kế đất trong trường hợp có di chúc. Đây là chia sẻ đến từ những luật sư hàng đầu trong mảng luật Đất đai, hiện đang cung cấp dịch vụ tư vấn ở Askany. Khi bạn gặp khó khăn về các thủ tục thừa kế đất, bạn có thể sử dụng app Askany để liên hệ với những luật sư này nhằm giải quyết triệt để những rắc rối đó.

Quy định về quyền thừa kế đất đai có di chúc

Điều kiện hợp pháp của di chúc

Theo luật Đất đai và luật Dân sự nước ta, một di chúc chỉ hợp pháp khi thỏa các điều kiện sau:

  • Người lập di chúc cần đảm bảo sự tỉnh táo và minh mẫn trong quá trình lập di chúc, đồng thời không được đối mặt với áp lực, bị ép buộc, hoặc thực hiện hành động lừa dối để tạo di chúc.
  • Nội dung của di chúc phải tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam và phải tuân theo các nguyên tắc đạo đức xã hội. Thêm vào đó, hình thức lập di chúc cũng phải tuân theo các quy định của pháp luật.
  • Trong trường hợp người lập di chúc gặp hạn chế về khả năng thể chất hoặc không có khả năng đọc viết, di chúc cần phải được biểu đạt bằng văn bản và phải được chứng thực hoặc công chứng.
  • Di chúc miệng chỉ được coi là hợp pháp khi người lập di chúc miệng có ít nhất hai người làm chứng. Những người làm chứng phải ghi chép lại nội dung di chúc miệng và cùng ký tên, đánh chỉ số trên tài liệu đó. Trong khoảng 5 ngày làm việc từ khi di chúc miệng được đưa ra, người thừa kế phải đưa đi công chứng tại cơ quan có thẩm quyền.

Xem thêm: luật mua bán chuyển nhượng đất đai.

Khi nào di chúc mới hiệu lực?

Luật Đất đai đã có các quy định về tính hiệu lực của di chúc như sau:

  • Di chúc sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ thời điểm mở di chúc.
  • Người hưởng quyền thừa kế đất đai có di chúc đã qua đời trước hoặc cùng lúc với người lập di chúc.
  • Cơ quan hoặc tổ chức được chỉ định làm người thừa kế trong di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.
  • Trong trường hợp di chúc bao gồm nhiều người thừa kế và một trong số họ đã qua đời, chỉ những điều khoản liên quan đến người đã qua đời trong di chúc mới bị vô hiệu.
  • Nếu tài sản đất không còn tồn tại vào thời điểm mở di chúc, các điều khoản liên quan đến tài sản đó sẽ không có hiệu lực. Trong trường hợp tài sản chỉ còn lại một phần, di chúc vẫn giữ hiệu lực và sẽ được điều chỉnh tương ứng.
  • Nếu có nhiều bản di chúc liên quan đến một tài sản, chỉ bản di chúc được tạo cuối cùng mới được công nhận là hợp lệ.

Xem thêm: luật đất đai khu công nghiệp.

Cách chia quyền thừa kế đất đai có di chúc

Nếu di chúc đã mô tả chi tiết cách phân phối tài sản thừa kế, luật sư đại diện hoặc văn phòng công chứng địa phương sẽ phải đảm bảo người thừa kế thực hiện theo các điều khoản đó. Nếu di chúc đề cập đến phần hoa lợi hoặc lợi tức từ tài sản đất, người nhận thừa kế cần chấp nhận điều chỉnh giá trị của tài sản tại thời điểm mở di chúc.

Trong trường hợp tài sản bị tổn thất trước khi mở di chúc, người nhận thừa kế có quyền yêu cầu bồi thường từ người gây ra thiệt hại. Nếu di chúc chỉ đề cập đến những người thừa kế mà không mô tả cụ thể cách phân phối tài sản thừa kế, tài sản đó sẽ được chia đều cho tất cả những người được nhắc đến trong di chúc.

Thủ tục nhận thừa kế đất đai có di chúc

Sau khi xác minh tính hợp pháp của di chúc, người dân cần mang nó đến văn phòng công chứng tại địa phương để thực hiện quá trình chứng thực nội dung đó. Tiếp theo, bản chứng thực di chúc sẽ được đưa đến UBND cấp xã để tiến hành việc niêm yết nội dung đã được chứng thực. Sau khi đã niêm yết công chứng trong khoảng 15 ngày mà không có sự tranh chấp hay kiện cáo về quyền thừa kế đất, người dân có thể đến văn phòng đăng ký đất đai ở địa phương để thực hiện thủ tục chuyển tên sổ đỏ và nộp thuế. Điều này có nghĩa là họ đã hoàn tất quy trình nhận thừa kế đất đai theo di chúc.

Qua đây, bạn đã nắm được quyền thừa kế đất đai có di chúc của mình là gì. Các điều luật này giúp đảm bảo quyền lợi cho người thừa kế theo di chúc cũng như tránh các tranh chấp về đất đai. Khi gặp khó khăn với thủ tục nhận thừa kế theo di chúc, bạn có thể nhờ các luật sư hàng đầu nước ta tư vấn cách giải quyết thông qua app Askany. Các luật sư tư vấn ở Askany là những người rất giàu kinh nghiệm trong việc giải quyết các khó khăn khi làm thủ tục nhận thừa kế đất ở nước ta.