Xây dựng chuồng trại có phải xin giấy phép xây dựng không?

Chuồng trại là công trình xây dựng được sử dụng để chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản,…; vậy thì khi xây dựng chuồng trại có phải xin giấy phép xây dựng. Trên thực tế theo quy định của pháp luật, không phải tất cả các trường hợp xây dựng chuồng trại đều phải xin giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, có một số trường hợp xây dựng chuồng trại bắt buộc phải xin giấy phép xây dựng. Vậy bài viết sẽ giúp bạn sáng tỏ việc cấp giấy phép xây dựng trang trại chăn nuôi.

Quy định về giấy phép xây dựng

Theo quy định tại Điều 89 Luật xây dựng 2014, các trường hợp xây dựng chuồng trại có phải xin giấy phép xây dựng bao gồm:

 • Xây dựng công trình dân dụng bao gồm nhà ở, công trình công cộng, công trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, công trình kỹ thuật hạ tầng;
 • Xây dựng công trình theo tuyến gồm đường dây dẫn, đường ống dẫn, cầu, cống, tháp truyền hình, trạm phát sóng;
 • Xây dựng công trình ngầm;
 • Xây dựng công trình tạm;
 • Xây dựng công trình theo quy định tại khoản 3 Điều 10 và Điều 11 của Luật này.
Xây dựng chuồng trại có phải xin giấy phép xây dựng không?

Xây dựng chuồng trại có phải xin giấy phép xây dựng không?

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 89 Luật xây dựng 2014, các trường hợp xây dựng chuồng trại phải xin giấy phép xây dựng bao gồm:

 • Công trình xây dựng có chiều cao từ 10 m trở lên;
 • Công trình xây dựng có chiều cao từ 05 m đến 10 m nhưng nằm trong khu vực có quy hoạch bảo tồn, khu vực có công trình di tích lịch sử – văn hóa;
 • Công trình xây dựng có diện tích sàn xây dựng từ 500 m2 trở lên;
 • Công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng được cấp giấy phép xây dựng;
 • Công trình xây dựng trên tuyến đường có bề rộng dưới 12 m.

Thủ tục xin giấy phép xây dựng chuồng trại

Thủ tục xin giấy phép xây dựng chuồng trại được quy định tại Điều 102 Luật xây dựng 2014 và Điều 7 Thông tư 15/2021/TT-BXD. Theo đó, thủ tục xin giấy phép xây dựng chuồng trại được thực hiện như sau:

 • Chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép xây dựng: Hồ sơ xin giấy phép xây dựng chuồng trại bao gồm:
  • Đơn xin phép xây dựng;
  • Bản sao sổ đỏ;
  • Bản sao thiết kế xây dựng;
  • Bản sao các giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của vật liệu xây dựng;
  • Bản sao giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của thiết bị lắp đặt.
 • Nộp hồ sơ xin giấy phép xây dựng: Chủ đầu tư nộp hồ sơ xin giấy phép xây dựng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 • Thẩm định hồ sơ xin giấy phép xây dựng: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết để cấp giấy phép xây dựng.
 • Cấp giấy phép xây dựng: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải cấp giấy phép xây dựng cho chủ đầu tư.

Bạn có thắc mắc về vấn đề nhà có sổ hồng nhưng chưa hoàn công. Tìm hiểu ngay!

Thủ tục xin giấy phép xây dựng chuồng trại

Không phải tất cả các trường hợp xây dựng chuồng trại có phải xin giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, có một số trường hợp xây dựng chuồng trại bắt buộc phải xin giấy phép xây dựng. Để biết được trường hợp xây dựng chuồng trại của mình có phải xin giấy phép xây dựng hay không, chủ đầu tư cần tham khảo quy định của pháp luật bằng cách tìm đến tư vấn nhà đất với các chuyên gia hoàn công – xây dựng tại ứng dụng Askany.