Mức phí tặng cho quyền sử dụng đất phải nộp là bao nhiêu?

Phí tặng cho quyền sử dụng đất được quy định ra sao? Hiện nay, loại phí này là nỗi lo lắng của rất nhiều người dân. Tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm về cách tính các loại phí phải nộp trong việc tặng cho quyền sử dụng đất. 

Cách tính các loại phí tặng cho này khá phức tạp và tùy vào từng địa phương và trường hợp cụ thể. Do đó, người dân nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ các luật sư uy tín chuyên tư vấn về Luật Đất đai. Nhanh chóng liên hệ với những luật sư dày dặn kinh nghiệm về pháp lý đất đai tại Askany để được hỗ trợ xác định chính xác mức phí phải nộp này. 

Việc tặng cho quyền sử dụng đất được quy định ra sao?

Luật sư tư vấn các thủ tục về việc chuyển giao quyền sử dụng đất như tư vấn luật chuyển nhượng đất đai, tư vấn luật ủy quyền quyền sử dụng đất,… cho biết khi thực hiện việc tặng cho phải tuân thủ các quy định sau: 

Đất được tặng cho phải có đầy đủ giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định để cơ quan Nhà nước có thể xác định được quyền sử dụng hợp pháp của người tặng cho. 

Đất đem tặng cho phải có xác nhận từ cơ quan có thẩm quyền hiện là đất không có tranh chấp để có thể định đoạt được quyền sử dụng đất trong trường hợp này có bị ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp của người khác không. Đồng thời, tránh việc phát sinh các tranh chấp đất đai về sau như các trường hợp trong tranh chấp đất đai không có sổ đỏ.

Quyền sử dụng đất tặng cho phải được đảm bảo không nằm trong trường hợp bị Nhà nước kê biên thi để thi hành án. 

Quyền sử dụng đất được tặng cho phải vẫn còn trong thời gian sử dụng theo quy định của Luật Đất đai. 

Các loại phí tặng cho quyền sử dụng đất 

Khi tiến hành thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất, người dân phải nộp bốn loại phí được nêu dưới đây tương tự như chi phí cưỡng chế thu hồi đất

  • Phí thu nhập cá nhân. Chủ thể sẽ được miễn loại phí này nếu việc tặng cho quyền sử dụng đất được thực hiện giữa những người thân trong gia đình hoặc chủ thể chỉ có duy nhất một quyền sử dụng đất tại  Việt Nam.
  • Phí trước bạ: Loại phí này sẽ phụ thuộc vào quyền sử dụng đất được xác định theo bảng giá đất từ ban hành của UBND cấp tỉnh hoặc thành phố quyết định theo từng giai đoạn. 
  • Phí công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất: Đây là khoản phí thuộc nghĩa vụ tài chính của người nhận quyền sử dụng đất. 
  • Phí cấp giấy chứng nhận, thẩm định hồ sơ: Đây là khoản phí thuộc nghĩa vụ tài chính của người tặng cho quyền sử dụng đất. Mức phí này sẽ xác định căn cứ vào quyết định của HĐND cấp tỉnh, thành phố và sẽ khác nhau tùy theo từng tỉnh thành nhất định.

Cách tính các loại phí tặng cho quyền sử dụng đất

Luật sư nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn đất đai chẳng hạn tư vấn luật thừa kế đất đai không di chúc, tư vấn tặng cho đất không giấy tờ,… chia sẻ cách tính các loại phí trong giao dịch tặng cho quyền sử dụng đất như sau:

  • Phí thu nhập cá nhân:

Đương sự được tặng cho quyền sử dụng đất phải nộp phí này với tỷ lệ 0,03% trên giá trị tính thuế của quyền sử dụng đất. Giá trị tính thuế của quyền sử dụng đất được tính theo bảng giá đất từ ban hành cơ quan có thẩm quyền. 

  • Phí trước bạ:

Đương sự được tặng cho quyền sử dụng đất phải nộp phí trước bạ này với tỷ lệ 0,5% trên giá trị tính phí của quyền sử dụng đất. Giá trị tính phí của quyền sử dụng đất được xác định căn cứ theo bảng giá đất được ban hành từ Nhà nước. 

  • Các loại phí khác:

Phí công chứng hợp đồng, cấp giấy chứng nhận, thẩm định hồ sơ như trên đã nêu, không có mức phí cụ thể mà căn cứ vào từng giai đoạn, từng địa phương cụ thể nơi quyền sử dụng đất được tặng cho. 

Bên trên là các loại phí tặng cho quyền sử dụng đất người dân phải nộp theo quy định của Chính phủ. Cách tính các loại phí này khá phức tạp. Vì vậy, sự hướng dẫn từ các luật sư tư vấn giỏi là hết sức cần thiết. Người dân hoàn toàn có thể liên hệ với những luật sư tư vấn ưu tú chỉ với vài bước đơn giản tại Askany.